maandag 6 september 2010

Kidsweek Junior en Station to Station gaan samenwerken

Young & Connected BV, uitgever van Kidsweek en 7Days, en Station to Station BV, uitgever van Netwijs.nl en C3LO ontwikkelen vanaf september 2010 voortaan gezamenlijk educatief lesmateriaal voor het basisonderwijs behorende bij dé krant voor kinderen: Kidsweek en dé website voor kinderen: Netwijs.nl.

Deze samenwerking biedt het onderwijs een unieke combinatie van gedrukt en digitaal lesmateriaal. De beide onderwijsredacties gaan intensief samenwerken om hun educatieve content voor basisscholen verder te professionaliseren. Door het gebruik van digitaal beeld en geluid in combinatie met actuele teksten worden realistische situaties geschetst voor basisschoolleerlingen, die aansluiten bij de actualiteit.

Met deze samenwerking komen we tegemoet aan de wensen van de scholen om gedrukt lesmateriaal te combineren met digitaal lesmateriaal. De behoefte van scholen om actualiteit toe te passen in het onderwijs neemt toe. In de toekomst zal de samenwerking tussen Young & Connected en Station to Station zich uitbreiden. Het lesmateriaal van beide partijen zal elkaar steeds meer gaan versterken. Met ons gaan scholen de uitdaging aan actualiteit en digitaal onderwijs een prominente plek te geven in hun onderwijs. Samen staan we ijzersterk in de veranderende informatiesamenleving!

Kidsweek
Kidsweek is dé weekkrant voor kinderen die verschijnt in een oplage van 60.000 exemplaren. De krant brengt de actualiteit in de klas. Kidsweek wordt wekelijks gemaakt door een journalistieke onafhankelijke redactie van 30 redacteuren. Ook scholen kunnen een abonnement nemen op Kidsweek Junior in de klas. Wekelijks ontvangen zij dan actuele kranten en lesmateriaal, dat ondersteund en aangevuld wordt met online informatie en lesmateriaal. Het lesmateriaal bestaat uit een Begrijpend Leesmethode voor groep 5 t/m 8. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft haar goedkeuring gegeven, omdat de methode voldoet aan alle kerndoelen van Begrijpend Lezen. Inmiddels zijn er 1400 scholen die werken met Kidsweek Junior in de klas. Daarnaast biedt de
lesmethode zelfstandig werkkaarten aan voor o.a. wereldoriëntatie.

Station to Station
Station to Station is al meer dan 10 jaar één van de meest toonaangevende ICT-bedrijven voor het onderwijs. Om ICT zinvol en duurzaam te integreren in het onderwijs zijn wij ervan overtuigd dat er balans moet zijn tussen vier bouwstenen: Visie, Deskundigheid, Digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur. Station to Station neemt hierin de technische zorg van de infrastructuur over en Netwijs biedt u de ondersteuning en de digitale leermiddelen om de didactiek goed te laten aansluiten bij de nieuwste ICT-ontwikkelingen. Hiermee kan het onderwijs de ontwikkelingen van het kind goed laten aansluiten op de veranderende maatschappij.

Geen opmerkingen: